Tedarik zinciri danışmanlığı ve tedarik zinciri yönetimi

Üretimde veya dağıtımda hiç fark etmez : Firmalar kendi başlarına piyasa katılımcılardan bağımsız idare edilmiyip tedarik zincirlerine bağlıdırlar.Küreselleşmeden dolayı bu gerçek artan bir önem kazanıyor- rekabetçi ve piyasada tutulabilmek için bir firma “hangi masraflara ve hangi zamanda bir ürün temin edilebilir?” sorusuna en uygun cevabı verebilmeli.

Şirketiniz tüm faktörler için tedarik zincirlerin doğrudan etkileri vardır: Rekabetçilik,maliyetler, kar ve müşteri memnuniyeti. Her şirket aynı sloganlarla karşı karşıya kalsada (Pazar değişikliklerinden kendi üretimine kadar,küreselleşme,yerel işgücü piyasaların gelişimi ve petrol fiyatı artışından (green Logistic ) gibi yeni trendlere kadar; kendi mevcut olan veya ekonomik olarak gerçekleştirilebilen tedarik zinciri yapısına olan bu parametrelerin etkisi herbiri benzersizdir. “Düğmeye basarak” evrensel standart çözümler bulunmamaktadır.

Stok deviri düşüyorsa,tüm değerlendirmede teslimat zamanları tutulamıyorsa ve nakliye masrafları artıyorsa, tedarik zinciri sratejinin optimizasyonuna ve bir temel analize ve yapısına başvurma zamanı gelmiştir. Burada temel; depolama masraflarını düşürmek, yüksek kapasitelere ulaşmak, stokları azaltmak ,şeffaflık ve esneklikde en iyi dereceye ulaşmaktır. Ve buda tüm genel yapı , ayrı yerler ve tüm arayüzlerde.

Merkezi olmayan yapılara karşın bir merkezi depo hangi avantajları sağlar? Hangi nakliye masrafları oluşur? Esneklikden ödün vermeden nakliyeleri birleştirebilirmiyim? Güncel işlemimde ne kadar ambalajlama basamakları azaltabilirim? Bunlar sizin için cevaplayabileceğimiz sorulardan sadece bir kaçı. Pierau Planung lojistik ve dağıtım merkezleri hususunda değişik görevler, ürünler,yapılar ve müşterilerin talepleri gibi birçok projelerde 50 seneden fazla bir zaman içinde başarılı bir şekilde gerçekliştirmiştir.Ve bu projelerin herbirinde geniş bağlantıları ve tüm ilgili parametreleri tanıyıp ve müşteri için özel çözümler sunarak.

Genel bakışda hizmetlerimiz:

 • Güncel durum analizi
  • Güncel tedarik zinciri ve süreçleri, karşılıklı bağımlılıkları,iletişim yolları, gerekli veri değişimini ve mevcut kontrol fonksiyonlarını toplamak
  • Bağlayıcı temel şartların belirlenmesi (tedarik zincirinde arayüzler, mevcut depo yerleri, mevcut ulaşım araçları, mevcut hizmet sözleşmeleri, müşteri istekleri vs. )
  • Anahtar değerlerin tesbiti ve değerlendirilmesi.
  • Üretilen / satılan malların özel gereksinimlerin analizi.
  • Pazar şartların belirlenmesi.
  • Tedarik zincirinden ve ayrı yerlerin geçmişte kurulmuş(yerleşmiş) süreçlerin ve organizasyon çeşitlerin analizi
 • Gelecekteki durum analizi,planlanması ve gerçekeleştirilmesi./>
  • Değer zincirin birlikte belirlenmesi
  • Kati, şeffaf bir tedarik zinciri yapının geliştirilmesi.
  • Nakliye hareketlerin,depolama işlemlerin, yerlerin ve tesislerin detay planlaması.
  • Radio frekansı tanımlama kodlaması veya alternatif ürün kaydı getirilmesi.
 • Teslimat ve dağıtım arasında sinerji etkilerin oluşturulması.
 • Yer planlaması
 • Tüm tedarik zincirinde BT sistemlerin
 • Tedarikçi ve kurye ekspres paket-hizmet sağlayıcıları için lojistik özelliklerin tanımı.
 • Radio frekansı tanımlama kodlaması veya alternatif ürün kaydı getirilmesi.
 • Teslimat ve dağıtım arasında sinerji etkilerin oluşturulması.

Temel hedef amaçlar:

 • Nakliye hareketlerin ve depolama
 • Mevcut büyüklük,tepki kapasitesi, teslim edilebilirlik, besleme emniyeti, yürütme süresi ve maliyetler arasında en uygun dengenin bulunması.
 • Lojistik esnekliğin arttırılması.
 • Yönetim giderlerin azaltılması.
 • Ihtiyaç fazlası tasfiyesi.